Παρέμβαση Π.Φ.Π.Ο για την συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας των ζώων

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.
Στις 15 Μαΐου έγινε προγραμματισμένη συνάντηση των στελεχών της Ομοσπονδίας μας, της κ. Βασιλικής Χρήστου και της Δικηγόρου κ. Νίκης Τηλιακού, με την επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος με επικεφαλής τον Καθηγητή κ.Μ  Σπουρδαλάκη, Πρόεδρο της Επιτροπής, και τον Καθηγητή κ. Ν. Μουζέλη μέλος αυτής.

Η Π.Φ.Π.Ο., κατά την διάρκεια της συνάντησης που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και διεξήχθη σε κλίμα φιλικό, ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι η προστασία των ζώων θα πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά, όπως συμβαίνει σε μια σειρά άλλες χώρες.

Τα μέλη της επιτροπής αναθεώρησης και τα στελέχη μας  συζήτησαν πάνω στα ηθικά και νομικά ζητήματα του άπτονται του αιτήματός μας , που αποτελεί και βασικό  αίτημα όλης της φιλοζωικής κοινότητας της χώρας αλλά και εκατοντάδων χιλιάδων άλλων προοδευτικών πολιτών, μας κατατόπισαν δε για το  ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά μας.  

Περίπου 32.000 υπογραφές έχουν μέχρι στιγμής μαζευτεί για να να προστεθεί στο Άρθρο 24 του Συντάγματος το παρακάτω κείμενο:

“Το κράτος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και το σεβασμό της ζωής σε όλες τις εκφάνσεις της. Ιδιαίτερα το Κράτος μεριμνά για την ευζωία όλων των ζωικών ειδών, τις συνθήκες διαβίωσης, φύλαξης, μεταφοράς και εισαγωγής τους, επιβάλλοντας απαγορεύσεις και περιορισμούς όπου κρίνεται αναγκαίο και ειδικότερα σε θέματα πειραμάτων και επεμβάσεων πάνω σε αυτά και σε θέματα θανάτωσής τους. Οφείλει επίσης να μεριμνά για την προστασία της άγριας ζωής και συγκεκριμένα των ειδών υπό εξαφάνιση.”

Μπορείτε να υπογράψετε και εσείς εδώ : Συνταγματική Κατοχύρωση των Δικαιωμάτων των Ζώων
Η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας των ζώων σε μια απολύτως ανθρωποκεντρική κοινωνία και με βαθιά ριζωμένες ακόμη  αναχρονιστικές αντιλήψεις για τα ζώα θα απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια και επιμονή. Θέλουμε όμως να αισιοδοξούμε ότι στο τέλος του δρόμου,  το αυτονόητο δικαίωμα των έμβιων συναισθανόμενων μη ανθρώπινων όντων στην ζωή και στην ευζωία θα κατωχυρωθεί συνταγματικά όπως και τα δικαιώματα ολων μας.  

Καλούμε τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που ασχολούνται με την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων να δώσουν μαζί μας αυτό τον αγώνα, που η επιτυχής έκβασή του θα επιφέρει μια σειρά αλυσιδωτές θετικές αλλαγές προς όφελος των ζώων αλλά και της κοινωνίας των ανθρώπων.
           
 Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

English translation.
Αγγλική μετάφραση.

On 15th of May Mrs Vassiliki Christou and the lawyer Niki Tiliakou, both executive members of the Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation had a scheduled meeting with the professor Mr. M.Spourdalakis(head and chairman of the constitutional amendment committee)and the professor Nicos Mouzelis, member of the committee.

During the meeting which was carried out in a friendly atmosphere and lasted for one hour and a half, the two members of the Federation dissected the reasons why we believe that the animal protection should be fortified by constitution, as occurs in a number of countries.

The members of the constitutional amendment committee have discussed with our executive members about ethical and legal matters which pertain to our demand. This demand is the basic one of the animal welfare community in Greece as well as that one of hundred thousand forward-thinking citizens. The committee conducted us which should be our next steps.

Till now, about 32.000 have been collected in order the following text is inserted in Article 22 of the written Constitution.

“The State is obliged to take all appropriate measures for the protection and respect of life in all its expressions.Especially, the State provides for the welfare of all animal species, their living conditions, retention, transportation and import, while imposing bans and restrictions wherever it is necessary and specifically affairs in animal testing and killing of animals. It must also protect the wild life, specially for endangered species.”

You can sign here:https://secure.avaaz.org/el/petition/Proedro_tis_Voylis_ton_Ellinon_kEyaggelo_Meimaraki_Telos_stin_kakopoiisi_ton_zoon_Nai_stin_Anatheorisi_toy_Syntagmatos/?cqnxNhb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-245129-Proedro_tis_Voylis_ton_Ellinon_kEyaggelo_Meimaraki_Telos_stin_kakopoiisi_ton_zoon_Nai_stin_Anatheorisi_toy_Syntagmatos&utm_term=qnxNhb%2Bel

Living in an absolute anthropocentric society and with still ingrained anachronistic concepts, it is required a lot of effort and persistence for the protection of animals under the Constitution. At the end, we are hopeful that the obvious right of all non-human beings in life and welfare will be constitutionally vested, as it happens with human rights.

We call on hundreds of thousands of people who are involved in the protection and animal rights to struggle with us to positive changes for animals benefit as well as the benefit of humans society.

PANHELLENIC ANIMAL WELFARE AND ENVIRONMENTAL FEDERATION