Στις οικογένειές τους τα ζώα από το παράνομο κυνοκομείο του Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης / Now with their families the animals from the illegal canine shelter from Agiou Nikolaou Lasithiou under poor living conditions

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Ένας χώρος, όπου τα ζώα ζούσαν σε πολύ κακές συνθήκες, έκλεισε με την συνεργασία και τις συντονισμένες ενέργειες των αρμοδίων αρχών και της Ομοσπονδίας μας.

Πάγια θέση μας είναι, ότι φιλοζωία όσον αφορά τα αδέσποτα ζώα, δεν είναι η συγκέντρωσή τους σε χώρους που δεν καλύπτουν στοιχειώδεις συνθήκες ευζωίας και καμία κτηνιατρική περίθαλψη αλλά η υπεύθυνη υιοθεσία τους σε μια ζεστή αγκαλιά και στο σπίτι τους.

Και επειδή ο λαός μας συνηθίζει να λέει, ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια ας δούμε πως ζούσαν αυτά τα δύστυχα ζώα και πως ζουν σήμερας.


Τα τελευταία και απολύτως φοβικά ζώα που έμειναν στο χώρο αυτό με την πολύτιμη βοήθεια των παιδιών του κυνοκομείου ηρακλείου, απομακρύνθηκαν από το χώρο του παράνομου κυνοκομείου, και αφού υποβληθούν σε εξετάσεις και εν συνεχεία στην στείρωσή τους θα ξεκινήσει η προσπάθεια της υπεύθυνης υιοθεσίας τους, ώστε και τα τελευταία αυτά ζώα να έχουν την ζωή που τους πρέπει.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους εκείνους, που με σεβασμό προς τα ζώα, έδωσαν ένα τέλος στις απαράδεκτες συνθήκες, που ζούσαν.

Παραθέτουμε επίσης άρθρα των τοπικών εφημερίδων «Ανατολή» και «Νέα Κρήτη».

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

English translation.
Αγγλική μετάφραση.

Now with their families the animals from the illegal canine shelter from Agiou Nikolaou Lasithiou under poor living conditions.

A venue,whereby the animals lived in pitiable conditions has shut down with the co-operation and co-ordinated actions of both the authorities in charge as well as our Federation.

Our standard position is that animal welfare concerning stray animals is not their gathering in places which do not fulfil basic conditions of well-being without veterinary care but their responsible adoption enveloped in a warm hug in their home.

And because it is common for our people to say that ”talk is cheap”, let us see how these poor animals lived and how they live today.

The last and totally phobic animals which lived in this place,due to the invaluable help from the employees of the canine shelter of Heraklion,were removed from the venue of the illegal canine shelter, and after tests will be conducted on them,their sterilizations will follow so that their responsible adoption may begin in an effort for these last remaining animals to have the life that they deserve.

We would like to thank from the bottom of our hearts all those who with an abiding respect towards the animals,gave an end to their unacceptable living conditions.

We cite also the articles from the local newpapers ”Anatoli” and ”Nea Kriti”.

Panhellenic Animal and Environmental Welfare Federation